جشنواره فروش ویژه

جشنواره دائمی کایان با 30 درصد تخفیف

بشقاب پرنده دار

149,000 تومان

تمام ست بتنی آرمیتا

219,000 تومان

تندیس کرشمه

259,000 تومان

ساعت دیواری بتنی دو تکه آسمان

359,000 تومان

ساعت دیواری بتنی دو تکه فوران

299,000 تومان

ساعت دیواری بتنی دو تکه کیان

359,000 تومان

ساعت دیواری بتنی طرح سنگ

299,000 تومان

ساعت دیواری بتنی طرح سنگ کرمی

299,000 تومان

ساعت دیواری بتنی عدددار صحابی

299,000 تومان

ساعت دیواری بتنی مینیمال تلاطم

299,000 تومان

ساعت دیواری بتنی وصال

389,000 تومان

ست ساعت رومیزی و جا قلمی بتنی دو رنگ

259,000 تومان